Project omschrijving

Arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.
De arbeidsfysiotherapeut
De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.
De bedrijfsfysiotherapeut
De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren.

 

ARBEIDS FYSIOTHERAPIE

BEDRIJFS- FITHEID

Binnen handbereik, we stellen een trainingsprogramma voor u op dat bijdraagt tot fitte werknemers. En derhalve tot minder verzuim!

JOIN NOW